بهش گفتم: امروز دیگه مرد شدی. آخه برای اولین بار غذا خوردی. راستش سه روز پیش هم بهش گفتم: امروز دیگه مرد شدی. آخه دندون در اوردی. قصد دارم تا واقعا مرد بشه هزار بار از این جمله استفاده کنم. ممکنه اثرشو برای اون از دست بده. ولی برای من نه. برای من این پیامو داره که مرد کوچکم داره بزرگ می شه.

/ 1 نظر / 7 بازدید
سارا

فدای تو و مرد کوچیکت شم که داره بزرگ می شه :*