اپیکور رو می‌شناسین؟ یه فیلسوف یونانیه. جمله معروفی درباره مرگ داره: با مرگ سر و کاری ندارم. وقتی من هستم، او نیست؛ وقتی او باشد، من نیستم.

البته این جمله اصلا آرامش‌بخش نیست، حتی برای کسانی که به زندگی ابدی اعتقادی ندارند.

/ 0 نظر / 6 بازدید