روز سوم

امروز تو محل کار جدید با ریواس پذیرایی شدم. ریواس یه جور تغذیه اعتیادآور خوشمزه ست که لازم نیست آدم قبل از خوردن اونو بشوره. در واقع من اینطوری پذیرایی شدم. گرچه وقتی می خوردمش چهره هادی میومد جلو چشم که داره به نشسته ریواس خوردن من اخم می کنه.

صبح که اومدم، چون می دونستم شرکت داره از این باغ به یه ساختمون اداری نقل مکان می کنه، با موبایلم چند تا عکس گرفتم. حیف که فواره هاش تو عکس نمی افتاد. صدای جیک جیک و چه و چه پرنده هاش هم نمی افتاد. ولی خوب... همین کافیه که پس فردا به این و اون نشون بدم و بگم من 4-5 روز اینجا کار کردم. ولی انقدر خوشگل بود که دووم نیوردم و قراردادمو امضا نکردم :)

/ 0 نظر / 7 بازدید