اخراجی های 3

همه داشتیم با عصبانیت درباره فیلم اخراجی های 3 صحبت می کردیم. البته هیچ کدوممون فیلم رو ندیده بودیم. ولی این اصلا مهم نبود. چون سوژه بحث اصلا به محتوای فیلم ربطی نداشت. موضوع سر حواشی بود. این وسط یکی از خانم های همکار گفت که اصلا باید این فیلمو همه کپی کنند و پخش کنند که حالشون گرفته شه. بقیه هم اوهوم اوهوم کنان بحثو ادامه دادند. ولی من از این حرفش موندم. یاد یه خاطره دور افتادم... یاد روزی که با دوست مسلمونم تو خیابونای منچستر قدم می زدیم و یه کمی پول پیدا کردیم. اون هم بدون منظور از زبون مسلمونای افراطی نقل قول کرد: تو سرزمین کفر هرچی گیرت بیاد مال خودته.

وقتی این جمله رو برای همکارام می گم اونا دود از کله شون بلند می شه. ولی فکر نمی کنند که این قضیه کپی فیلم اخراجی ها هم نمونه عملی دیگه ای از همین جمله ست. این جور تفکرها اجازه می ده هر کار غیر اخلاقی و غیر قانونی رو با کسی که مخالفمون حرف می زنه بکنیم... حتی کارهایی که خودمون اونا رو نفی می کنیم و ادعا داریم تو مراممون نیست.

حالا بگذریم که معلوم نیست منچستری ها مسلمون تر نباشند.

/ 0 نظر / 7 بازدید