نام تو چیست؟ تربچه؟

تا حالا هیچ وقت در زندگیم انقدر بی ایده نبوده م.

بچمون چند روز دیگه به دنیا میاد و اسم نداره. تقصیر هادیه. اصلا همفکری نمی کنه. عین خیالش نیست. انگار همه چیز حل شده و آسونه. می دونم دیگه. می خواد اون اسمی که خودش دوست داره بذاریم. بعد فکر می کنه لاس زدن من با یه مجموعه اسم یواش یواش خسته م می کنه و آخرش منم به همون اسم راضی می شم.

/ 2 نظر / 5 بازدید
سارا

بابا خاله بچه دو هفته است داره می گه من چی صداش کنم. نمی شه که یه مرد رو نی نی صدا کرد! از همین اول رابطه اش با من شکرآب شه من می دونم و باباش! زود باشید دیگه! من و باش که تو این بازارای پیش از سال نو می خواستم از این کارای چوبی بخرم واسه در اتاقض که اسمش باید روش باشه!

سمان

ای باباااا، امان از دست تو و هادی! بچه اسم میخواد دیگه، بجنبین... ;) هنوز باورم نمیشه داری مامان میشی ها، حتی دیدنت هم کمکی نکرد به این موضوع که باورم بشه، بیشتر برام عجیب بود اون شکمت و باعث میشد خنده م بگیره. انگار که اون شکل جدیدت بود صرفا... :*