شتران

با آقای مدیر نشسته‌یم و 15 میلیون تومن سود رو به عنوان کارانه بین 8 نفر پرسنل تقسیم می‌کنیم و حس می‌کنیم که با این کار بچه‌ها خیلی خوشحال می‌شن. از اتاق که میام بیرون می‌بینم بچه‌ها از فروش شتران گل از گلشون شکفته. یه کارشناس عادی که حدود 1 تومن حقوق می‌گیره 3 تومن سود خالص کرده. بعضی‌ها 5 تومن. بعضی‌ها 7 تومن. بعضی‌ها 12 تومن. اونی که 12 تومن سود کرده خیلی عصبانیه چون تو این صنعت سابقه‌داره و 12 تومن برای همچین فرصت نابی براش خیلی کوچیکه. به کارانه‌‌ای که تقسیم کردیم فکر می‌کنم که چطور قراره برای این کارشناس‌ها انگیزه کاری ایجاد کنه. بعد به این فکر می‌کنم که حتی یه دونه سهم شتران هم نداشتم که منم قاتی بچه‌هام سودی کرده باشم. حقوق مدیریتی و کارانه مدیریتی هم که به گرد پای سود شتران نمی رسه. به قول بکی از بچه ها، قاق یعنی همین.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید